Tredjepartsmeddelanden, upphovsrättsinformation & bekräftelser.

Vi får väder- och diagramdata från många källor, så du behöver inte. Vi registrerar viktig licens, upphovsrätt och juridisk information här.

Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Kroatiska, isländska och spanska hydrografiska kontor

De visade bilderna har delvis härletts från material från Nederländerna, Belgien och Förenade kungarikets hydrografiska kontor, Hrvatski Hidrografski Institut, Republiken Kroatien, den isländska kustbevakningen, hydrografiska avdelningen och Instituto Hidrografico de la Marina (IHM), Spanien med deras tillstånd, från Hennes Majestäts brevpapperskontor och eventuella ytterligare organisationer som förtecknas i detta avsnitt.

SKA INTE ANVÄNDAS FÖR PRIMÄR NAVIGERING

VARNING: Denna produkt är ett sekundärt stöd till navigering och ersätter inte godkända statliga diagram som ett primärt stöd för navigering.

Uk Hydrographic Office (UKHO), Nederländerna (NLHO), Vlaamse Hydrografie (VH), Hrvatski Hidrografski Institut (HHI), Islands kustbevakning, Hydrographic Department (ICG-HD), Instituto Hidrografico de la Marina (IHM) och deras licensgivare lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna produkt. UKHO, NLHO, VH, HHI, IGC-HD och IHM och deras licensgivare har inte kontrollerat informationen inom denna produkt eller kvalitetssäkrat den.

© British Crown Copyright, 2018.

© Nederländerna Hydrographic Office, 2018.

© Vlaamse Hydrografie, 2018.

© Hrvatski Hidrografski Institut, 2019. Alla rättigheter förbehållna.

© isländska kustbevakningen, Hydrographic Department, 2020

© Instituto Hidrografico de la Marina, 2019. Alla rättigheter förbehållna.

Australien

UPPHOVSRÄTT 

Viss hydrografisk information i denna produkt © Commonwealth of Australia; och används under licens med tillstånd från The Australian Hydrographic Office. Alla rättigheter förbehållna.

Förutom de användningsområden som licenstagaren får använda enligt licensen får informationen inte ändras eller utnyttjas genom omvänd teknik av format och kryptering eller kopieras, reproduceras, översättas eller reduceras till något elektroniskt medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis.

VARNING

Australian Hydrographic Office kontrollerar inte informationen i denna produkt och Commonwealth of Australia tar inget ansvar för riktigheten i kopieringen av dess material eller för eventuella ändringar som kan ha gjorts i den information som den har lämnat.

Dessutom garanterar Commonwealth of Australia inte att denna produkt uppfyller några bestämmelser som en lämplig produkt för navigering eller att den innehåller den senaste tillgängliga hydrografiska informationen.

Kanada

This product has been produced by Savvy Navvy Ltd. and incorporates Canadian Hydrographic Service (“CHS”) data, following any minimum standards/guidelines that may have been established by CHS, pursuant to CHS Digital Value-Added Reseller Agreement No. 2023-0615-1260-SN.

The incorporation of data sourced from CHS in this product shall not be construed as constituting an endorsement by CHS of this product.

This product does not meet the requirements of the Navigation Safety Regulations, 2020 under the Canada Shipping Act, 2001. Charts and publications issued by or on the authority of CHS must be used to meet the requirements of those regulations.

Frankrike

Aucun service hydrographique officiel n'a vérifié les informations contenues dans ce document et ne peut être tenu responsible de la fidélité de leur reproduction ou de toute modification ultérieure. La possession de ce produit dérivé n'exonère pas de l'utiliser les documents nautiques anslag prévus par les règlements nationaux ou internationaux.

Ce produit intègre des données © Shom – 2019 – reproduites avec l'autorisation n° 51/2018.

Finland

©, tillstånd nr 09763/00.04.01.10/2020

VARNING: Inget nationellt hydrografiska kontor har kontrollerat informationen i denna produkt och inget nationellt hydrografiska kontor tar något ansvar för riktig reproduktion eller eventuella ändringar som gjorts därefter.

Ingen garanti ges för att denna produkt uppfyller nationella eller internationella bestämmelser om användning av lämpliga produkter för navigering.

Grekland

Information som finns i denna produkt har reproducerats från de grekiska ENC:erna med tillstånd från Hellenic Navy Hydrographic Service (licensnummer 859.1/10/ 10759/S.759/22-03-2019). 

VARNING: Hellenic Navy Hydrographic Service har inte verifierat informationen i denna produkt och tar inget ansvar för riktig reproduktion eller eventuella ändringar som görs därefter. Hellenic Navy Hydrographic Service garanterar inte att denna produkt uppfyller nationella eller internationella bestämmelser om användning av lämpliga produkter för navigering.

Tyskland

Unter Verwendung von Datenmaterial des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hergestellt [Lizenz Nr.: 0800Z11-1117/067]

WARNUNG: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatt dör i diesem Produkt enthaltenen Angaben nicht geprüft und haftet nicht für ihre Richtigkeit oder die Richtigkeit späterer Datenänderungen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) garantiert nicht, dass dieses Produkt nationale oder internationale Vorschriften für die navigatorische Eignung solcher Produkte erfüllt.

Tillverkad med hjälp av uppgifter från Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, Federal Maritime and Hydrographic Agency of Germany) [Licensnummer 0800Z11-1117/067]

VARNING: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) har inte kontrollerat informationen som ingår i denna produkt och tar därför inget ansvar för dess korrekthet eller korrektheten av datauppdateringar som görs vid ett senare tillfälle. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) garanterar inte att denna produkt uppfyller nationella eller internationella krav på dessa produkters lämplighet för navigering.

Italien/Italia

OBS: Dessa elektroniska diagram innehåller data som härrör från officiella upphovsrättsskyddade regeringsdiagram av Istituto Idrografico della Marina, Italia, som inte har verifierat de extraherade uppgifterna. Officiella diagram över papper och navigationsinformation bör konsulteras för fullständig information för att säkerställa navigationssäkerheten.

Nya Zeeland

Detta arbete är baserat på/inkluderar LINZ:s data som är licensierade av Land Information New Zealand (LINZ) för återanvändning enligt Creative Commons Attribution 4.0 International-licensen.

DESSA DATA ERSÄTTER INTE SJÖKORT OCH FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR NAVIGERING.

Norge

VARNING: Inget nationellt hydrografiska kontor har kontrollerat informationen i denna produkt och ingen tar ansvar för riktigheten i reproduktionen eller eventuella ändringar som gjorts därefter. Inget nationellt hydrografiska kontor garanterar att denna produkt uppfyller nationella eller internationella bestämmelser om användning av lämpliga produkter för navigering.

Diagraminformationen i denna produkt återges med tillstånd från den norska hydrografiska tjänsten, licens nr NO 06122019/1.

© Kartverket/ «© Norska Kartmyndigheten.

Sverige

Erkännande ©Swedish Maritime Administration 20-01352"

Varning

Inget nationellt hydrografiska kontor har kontrollerat informationen i denna produkt och inget nationellt hydrografiska kontor tar något ansvar för riktig reproduktion eller eventuella ändringar som gjorts därefter.

Ingen garanti ges för att denna produkt uppfyller nationella eller internationella bestämmelser om användning av lämpliga produkter för navigering.

USA: National Oceanic and Atmospheric Administration

savvy navvy använder uppgifter från National Oceanic and Atmospheric Administration of the U.S. Department of Commerce (NOAA). Villkoren för dessa uppgifter finns här.

USA: Medborgare Geospatial-Intelligensbyrå (NGA)

Tack: savvy navvy innehåller uppgifter från offentligt tillgängliga sjökort från US NGA.

Öppna Streetmap

Innehåller information från Open Streetmap, som görs tillgänglig här under ODbL (Open Database License) som finns här.

Världstides

Tidvattendata som hämtats från www.worldtides.info. Upphovsrätt © 2014-2020 Brainware LLC.

Licensierad för användning av enskilda rumsliga koordinater av en slutanvändare.

INGA GARANTIER GÖRS OM RIKTIGHETEN I DESSA TIDVATTENDATA.

Du får inte använda dessa data om någon eller något kan skadas till följd av att du använder dem (t.ex. för navigeringsändamål).

Tidvattendata kommer från olika källor och omfattas helt eller delvis av olika upphovsrätter. För mer information se: http://www.worldtides.info/copyright

Geoscience Australia 

Some data included here is copyright of Geoscience Australia and sub-licensed under the international Creative Commons Licence v4.0.

Uppgifter om sjögräs

© Natural England © Environment Agency. Innehåller uppgifter från Ordnance Survey © Crown copyright and database right 2022 Innehåller uppgifter från © Joint Nature Conservation Committee © North Eastern Inshore Fisheries & Conservation Authority 2017 © Yorkshire Wildlife Trust © Cornwall County Council © Harwich Haven Authority. MAGiC-versionen innehåller även data som inte ingår i nedladdningsfilen från © Hampshire and Isle of Wight Wildlife.

ProtectedSeas Data

ProtectedSeas uses a standardized process to collect, synthesize, and map Marine Protected Areas (MPAs) and other Marine Managed Areas (MMAs).